Verenigde Doopsgezinde Gemeente IJmond

Ds. Jaap Klanderman: 3e Advent

Zondag 12 december 2021

Ds. Jarek Kubacki: Gedachteniszondag / enigheidsviering

Kringloop van het leven.

Zondag 14 november 2021

Justina Oosters: Zangdienst

Oude en nieuwe wegen

Zondag 31 oktober 2021

Ds. Jarek Kubacki: Ons allen Coming-out

Zondag 10 oktober 2021

Ds. Jarek Kubacki: Verstandig of dwaas?

Zondag 12 september 2021

Justina Oosters: Zangdienst

Met respect voor de tekst.......


Rond 1100 schreef een vermoedelijk Vlaamse monnik in een Engels klooster de volgende tekst: ‘Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic enda thu wat unbidan we nu’. In ‘gewoon’ Nederlands staat er: ‘Alle vogels zijn nesten begonnen, behalve jij en ik. Waar wachten we nog op?’ Romantisch? Ja. Oud? Zeker. Maar het is niet de oudste Nederlandse zin, zoals werd gedacht sinds de ontdekking van deze regels in 1932.

Er zijn Oudnederlandse teksten gevonden die ouder zijn dan ‘Hebban olla vogala’. De Wachtendonckse Psalmen bijvoorbeeld, een in het Oudnederlands vertaald psalmenboek uit de tiende eeuw. Ook zijn er losse zinnen gevonden in andere, nog oudere teksten. Sinds een aantal jaren wordt ‘maltho thi afrio lito’ (‘ik maak je vrij, halfvrije’) algemeen beschouwd als de oudste Oudnederlandse zin. Hij komt uit een zesde-eeuws wetboek. De zin werd uitgesproken als een halfvrij persoon (een gedeeltelijk onvrije boer of een ‘laat’) vrij werd verklaard.

Zondag 29 augustus 2021

Ds. Jaap Klanderman: Met lege handen...........

Zondag 22 augustus 2021

Ds. Jarek Kubacki: Wet in ons hart

Zondag 11 juli 2021

Justina Oosters: Muziekdienst: Liederen die geïnspireerd zijn op minder bekende figuren uit de Bijbel.

Zondag 27 juni 2021

Ds. Jarek Kubacki: En word niet gelijkvormig in deze wereld.

Zondag 13 juni 2021 

Justina Oosters: Muziek-luisterdienst

Inspireren en geïnspireerd worden!

Zondag 30 mei 2021 

Jareck Kuback: De grond van mijne grond

Organist: Marco Bij de Vaate


Zondag 23 mei 2021

Jarek Kubacki: Licht in mensen

Zondag 9 mei 2021

Jarek Kubacki: door een lichtstraal geraakt door de eeuwigheid gekust

Zondag 25 april 2021

Paasspecial: Ds. Jarek Kubacki

1. Introductie: hoe zal het Paasfeest zijn?

2. Witte Donderdag

3. Goede Vrijdag en Stille Zaterdag

4. Pasen

Witte donderdag / goede vrijdag / Pasen

Justina Oosters: Muziek en zang in de Bijbel

2: de liederen oude- en nieuwe testament

• Bach / Gounod - Ave Maria (met Nellie Borst, cello)

• Dvorak - Songs my mother taught me (met Elisabeth Moe, cello)

Zondag 28 maart 2021